Lorem ipsum dolor sit amet, adipisc ing elit, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo adipiscing elit.

PHONE:          66 61010-4665

E-MAIL:           info@raceup.co.th

ADDRESS:      Bangkok, Thailand

Instagram

กำหนดการ

กำหนดการของงานจันทบุรีซีนิคมาราธอน

23 ธันวาคม 2561 วันแข่งขันจันทบุรีซีนิคมาราธอน
ณ สวนรุกขชาติ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนารู้อ่าวคุ้งกระเบน  ชายหาดแหลมเสด็จ จ.จันทบุรี
ระยะมาราธอน 42.2 กม. ปล่อยตัว 4:00 น.
ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ปล่อยตัว 5:00 น.
ระยะมินิมาราธอน 10.5 กม. ปล่อยตัว 6:00 น.
ระยะไมโครมาราธอน 5 กม. ปล่อยตัว 6:15 น.

22 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ป่าชายเลน 3.5 กม.
เวลา: 16:00 น. ปล่อยตัวการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ป่าชายเลน
เวลา: 18:00 น. สิ้นสุดการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ป่าชายเลน

22 ธันวาคม 2561 รับ Race Pack สำหรับการแข่งขัน
สถานที่: สวนรุกขชาติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  หาดแหลมเสด็จ จ. จันทบุรี
เวลา: 10:00-19:00 น.

15 สิงหาคม 2561 วันเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครจันทบุรีซีนิคมาราธอนผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่เวลา 0:00 น. เป็นต้นไปผ่านระบบรับสมัครและชำระเงินของพันธมิตร http://www.chekrace.com