Scenic Marathon – Run on Good View Road.

PHONE:          66 61010-4665

E-MAIL:           info@raceup.co.th

ADDRESS:      Bangkok, Thailand

Image Alt

Scenic 1/2 Pranburi News

ข้อมูลสำหรับสื่อสารงาน Scenic Half Marathon Pranburi 2022

[หลักเกณฑ์การเข้าร่วมงาน]

“ร่วมงานสบายใจ ห่างไกลโควิด”

สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนปราณบุรี 2022 งานวิ่งสุดฟิน ริมทะเลปราณ สนามวิ่งมาตรฐานบนเส้นทาง Scenic Route เตรียมพร้อมร่วมงานในแบบ New Normal และเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ ศบค. และคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้ผู้ร่วมงานทุกท่าน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัดนะครับ 

กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้เข้าแข่งขันดังนี้

 1. นักวิ่งทุกท่านจะต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 2 เข็ม โดยแสดงหลักฐานผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ที่จุดคัดกรอง
 2. แสดงผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งตรวจภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้างาน โดยแสดงหลักฐานผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมหรือแสดงหลักฐานยืนยันผลการตรวจที่เป็นลบ เพื่อขอรับสายรัดข้อมือ (Wristband) เป็นสัญลักษณ์ผ่านจุดคัดกรองแล้ว 

2.1 แนะนำให้นักวิ่งทำการตรวจ ATK ด้วยต้นเองล่วงหน้าก่อนมายังพื้นที่แข่งขันและนำผลการตรวจมาแสดงยังจุดคัดกรอง

2.2 ผู้ที่รับอุปกรณ์การแข่งขันวันที่ 26 มีนาคม 2565 ที่ผ่านการคัดกรองแล้วจะได้รับสายรัดข้อมือพร้อมชุดอุปกรณ์การแข่งขัน (ไม่อนุญาตให้รับชุดอุปกรณ์แทนในทุกกรณี)

2.3 ผู้ที่รับชุดอุปกรณ์ทางไปรษณีย์ ต้องมายืนยันผลตรวจ ATK ณ จุดคัดกรองและรับสายรัดข้อมือได้ในเสาร์ที่ 26 มี.ค. 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ เต็นท์จุดคัดกรอง และวันแข่งขันเวลา 02.00-05.00 น. ณ เต็นท์จุดคัดกรอง

 

[โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม”]

มือถือระบบ Android: https://bit.ly/3H1BSpg

มือถือระบบ ios: https://apple.co/3rZqYMj

Line: https://bit.ly/3I8DfDV

————————————————————————

[มาตรการกรณีนักวิ่งไม่ประสงค์ร่วมกิจกรรม]

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์งดเข้าร่วมกิจกรรม โดยเปลี่ยนเป็นการวิ่งส่งผลออนไลน์แทนได้ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงได้ในวันที่ 14-20 มีนาคม 2565 และวิ่งพร้อมส่งผลได้ระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2565 เมื่อส่งผลครบถ้วน ทางทีมงานจะจัดส่งเสื้อวิ่งและเหรียญรางวัลให้ หากส่งผลไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับเหรียญรางวัล

 

[วิธีการแจ้งเปลี่ยนการวิ่งเป็นแบบวิ่งส่งผลออนไลน์]

1.แจ้งเปลี่ยนรูปแบบวิ่งได้โดยการสมัครร่วมกิจกรรม Scenic 1/2 Marathon Pranburi by WIRTUAL บนแอปพลิเคชั่น WIRTUAL เปิดลงทะเบียน 14-20 มีนาคม 2565 เท่านั้น

2.กรณีแจ้งเปลี่ยนเป็นวิ่งส่งผลออนไลน์แต่ไม่ส่งผลวิ่งหรือวิ่งไม่ครบระยะ ทางผู้จัดจะจัดส่งเฉพาะเสื้อวิ่งไปให้

3.ส่งผลการวิ่งออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 21-31 มีนาคม 2565 เวลา 23:59 น.

————————————————————————

[ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน]

สามารถตรวจสอบได้ที่ : https://race.checkrace.com/check-list 

หากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ m.me/scenicmarathon

————————————————————————

[วันรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์แข่งขัน]

วันที่: 26 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 – 18:00 น. 

สถานที่: ปากน้ำปราณ บีช พาร์ค ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์ 

แผนที่: https://goo.gl/maps/w6pbeRh6ax9GXXiEA

เวลา : 10:00 – 18:00 น. ตามรอบที่เลือกในระบบรับสมัคร ตรวจสอบได้จากอีเมล์ยืนยันการสมัครหรือประวัติการสมัครบนเว็บไซต์ http://race.checkrace.com

รอบที่ 1 : 10.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2 : 12.00 – 15.00 น.
รอบที่ 3 : 15.00 – 18.00 น.

*ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องรับอุปกรณ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถให้ผู้อื่นรับแทนได้)
*หากมารับชุดอุปกรณ์ไม่ตรงรอบที่เลือกจะมีค่าบริการเพิ่ม 200 บาท (มอบให้การกุศล)
*กำหนดให้มีการรับชุดอุปกรณ์การแข่งขัน (Race Pack) เป็นรอบๆ รอบละไม่เกิน 500 ท่าน
*สำหรับท่านที่เลือกจัดส่งจะได้รับ Race Pack ในสัปดาห์ก่อนวันแข่งขันโดยไปรษณีย์ไทย โดยจะท่านจะต้องมาคัดกรองโควิด-19 เพื่อรับสายรัดข้อมือเข้าพื้นที่การแข่งขันในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-18.00 น. หรือเช้าวันแข่งขัน 27 มีนาคม 2565 เวลา 02.00-5.00 น.

————————————————————————

[สิ่งที่ต้องเตรียมในวันรับอุปกรณ์การแข่งขัน]

– บัตรประชาชน/สำเนาบัตรประชาชน/พาสปอร์ต
– ประวัติการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
– ผลตรวจ ATK ที่ตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://race.checkrace.com/check-list

————————————————————————

[ข้อปฏิบัติในวันรับอุปกรณ์การแข่งขัน]

เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ศบค. และคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอให้ผู้ร่วมงานทุกคน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าร่วมงานดังนี้

 1. คัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้างาน วัดอุณหภูมิ และเช็คอินด้วยแอพพลิเคชั่นไทยชนะ พร้อมแสดงประวัติการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และแสดงผลการตรวจ ATK ที่ตรวจไว้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

*หากท่านใดไม่มีหลักฐานดังกล่าว จะต้องเข้ารับบริการตรวจ ATK บริเวณจุดตรวจที่จัดไว้ โดยมีค่าใช้จ่าย 80 บาท ต่อท่าน เปิดให้บริการ เฉพาะวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

 1. ลงทะเบียนรับชุดอุปกรณ์และรับสายรัดข้อมือด้วยตนเองเท่านั้น (Wristband)

โดยแจ้งหมายเลข BIB หรือชื่อสกุลภาษาอังกฤษ พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต เพื่อรับชุดอุปกรณ์และสายรัดข้อมือสำหรับเข้าพื้นที่การแข่งขัน

 1. ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครในระบบของหมายเลข BIB และชิพจับเวลาการแข่งขันให้ถูกต้อง

————————————————————————

[การรับสายรัดข้อมือกรณีเลือกจัดส่งชุดอุปกรณ์ทางไปรษณีย์]

ผู้เลือกรับ Race Pack ทางไปรษณีย์ต้องมาตรวจคัดกรองโควิด-19 เพื่อรับสายรัดข้อมือเข้าพื้นที่การแข่งขันได้ดังนี้

1.วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม เวลา 10.00-18.00 น. 

2.เช้าวันแข่งขันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม เวลา 2.00-5.00 น. โปรดเผื่อเวลาสำหรับการตรวจคัดกรอง

หมายเหตุ***

1.การใช้หลักฐานการตรวจ ATK ด้วยตัวเอง สามารถบันทึกผลทางแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” 

กรณีตรวจด้วยตัวเอง โดยการอัดคลิป วิธีนี้สามารถทำได้ผ่าน ร้านขายยา, PURE Pharmacy, เภสัชกร เอ็กซ์ต้า พลัส, ส่วนร้าน Boots, Watsons ให้ถ่ายเป็นคลิป แล้วไปยื่นที่สาขา ให้ทางเภสัชกรตรวจสอบ แล้วบันทึกผลลงในแอป “หมอพร้อม'”

2.โปรดมารับอุปกรณ์ตามรอบที่เลือกไว้และรับได้ด้วยตนเองเท่านั้น

 1. ไม่อนุญาตให้มีการส่งต่อ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน BIB โดยเด็ดขาด
 2. กิจกรรมวิ่งชายหาดรับอุปกรณ์ก่อน 15.00 น. ระยะ 21.1 กม. 10 กม. และ 5 กม. ไม่มีการรับ Race Pack ในวันแข่งขัน
  ————————————————————————

[สถานที่ปล่อยตัววิ่งชายหาด 3 กม.] คือบริเวณชายหาดเขากะโหลก บริเวณวนอุทยานท้าวโกษา

กดดูพิกัดบนแผนที่ได้ที่ลิงค์นี้เลยครับ

แผนที่: https://goo.gl/maps/jwongPHBn6WYTSZx6 

สามารถใช้บริการลานจอดรถฝั่งตรงข้าม (มีค่าบริการ)

 

[สถานที่ปล่อยตัวระยะ 21.1 /10/5 กม.] คือบริเวณพื้นที่สาธารณะริมชายหาดปากน้ำปราณ หรือที่เรียกว่าปากน้ำปราณบีชพาร์ค ตั้งอยู่ระหว่างซอยปากน้ำปราณ-เขากะโหลก ซอย 1 ถึง ซอย 5 กดดูแผนที่: https://goo.gl/maps/w6pbeRh6ax9GXXiEA (เปิดพื้นที่ต้อนรับนักวิ่งทุกท่านตั้งแต่เวลา 2.00 น.)


————————————————————————

[จุดจอดรถยนต์วันรับอุปกรณ์และวันแข่งขัน] ตั้งอยู่บนถนนปากน้ำปราณ-เขากะโหลก ซอย 5 จอดรถได้ราว 500 คัน หากจากสถานที่จัดการแข่งขันราว 1 กม. สามารถเดินเท้าใช้เวลา 12 นาที
กดดูแผนที่: https://goo.gl/maps/PBokCRfjhz4J4yiC8 มีบริการรถรับ-ส่งไปสถานที่จัดการแข่งขัน เวลา 02.30-04.15 น.

————————————————————————

[กำหนดการวันแข่งขัน]

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 (Beach Run 3 KM)

สถานที่: วนอุทยานท้าวโกษา (ชายหาดเขากะโหลก) ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์ 

แผนที่ https://goo.gl/maps/jwongPHBn6WYTSZx6

16:30 น. รายงานตัวเข้าแข่งขันวิ่งชายหาดระยะทาง 3 กม. 

17:00 น. ปล่อยตัววิ่งชายหาด 3 กม.

18:00 น. สิ้นสุดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 (Race Day)

สถานที่: ปากน้ำปราณ บีช พาร์ค ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์ 

แผนที่:  https://goo.gl/maps/w6pbeRh6ax9GXXiEA 

02.00 น. เปิดจุดคัดกรองเพื่อรับสายรัดข้อมือสำหรับผู้รับอุปกรณ์ทางไปรษณีย์

03.00 น. เปิดพื้นที่จัดการแข่งขัน และรับฝากของ

04:30 น. รายงานตัวเข้าแข่งขันระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.

04:30 น. เริ่มการแข่งขันระยะฮาล์ฟมาราธอน

04:35 น. รายงานตัวเข้าแข่งขันระยะ 10 กม.

04:40 น. พิธีเปิดงานซีนิคฮาล์ฟมาราธอนปราณบุรี 2022

05:00 น. เริ่มการแข่งขันระยะ 10 กม.

05:20 น. เริ่มการแข่งขันระยะ 5 กม.

06:30 น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันประเภทรุ่นทั่วไป (Overall)

08:00 น. สิ้นสุดการแข่งขันวิ่งทุกระยะ

08.30 น. เริ่มการแข่งขัน Surfskate ระยะทาง 3 กม.

09.30 น. สิ้นสุดกิจกรรม

————————————————————————

[การเตรียมตัวเข้าพื้นที่การแข่งขัน]

1.สิ่งสำคัญที่ต้องมีคือ สายรัดข้อมือสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองโควิด-19 ป้ายหมายเลขวิ่ง (BIB) 

2.หน้ากากอนามัยเตรียมให้พร้อม สวมใส่ตลอดเวลา ยกเว้นตอนออกวิ่ง

3.เช็คอิน/เช็คเอาท์แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” เข้า/ออกพื้นที่จัดงาน

4.รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร รอในพื้นที่พักคอยที่กำหนด

5.มาถึงสถานที่จัดการแข่งขันอย่างน้อย 45 นาทีก่อนเวลาการแข่งขัน

————————————————————————

[การปล่อยตัว -Block Start]

1.นักวิ่งทุกท่านจะได้รับการจัดบล็อคการปล่อยตัวไว้แล้วตามที่เลือกในขั้นตอนสมัคร โปรดสังเกตอักษรภาษาอังกฤษก่อนตัวเลข BIB ของท่าน ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ race.checkrace.com และ login เข้าระบบเพื่อดูประวัติการสมัคร

2.การปล่อยตัวจะปล่อยกลุ่ม Elite และบล็อค A เป็นกลุ่มแรก และปล่อยบล็อคอื่นๆ ตามไป ไม่เกิน 1 นาที

3.การตัดสินรุ่นทั่วไป (Overall) ตัดสินด้วยเวลา Gun Time การตัดสินรุ่นอายุตัดสิ้นด้วยเวลา Chip Time

*ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบล็อกการปล่อยตัว

————————————————————————

[จุดพักคอยก่อนการปล่อยตัว- Waiting Area]

นักวิ่งที่มาถึงบริเวณงานก่อนการปล่อยตัว โปรดใช้พื้นที่พักคอยบริเวณฝั่งริมหาดจนกว่าจะถึงเวลาเรียกเข้าบล็อคปล่อยตัว
————————————————————————

[จุดรับฝากสิ่งของและสัมภาระ- Baggage Deposit] ท่านที่เลือกฝากของไว้สามารถฝากของของท่านได้ที่เต็นท์รับฝากของ ขอสงวนสิทธิ์งดการรับฝากของมีค่าในทุกกรณี เปิดให้บริการเวลา 2.30-10.00 น.
————————————————————————

[ห้องน้ำในพื้นที่จัดการแข่งขัน-Toilet] ติดตั้งไว้ 2 จุด บริเวณก่อนทางเข้าที่ 1 (Entry 1) และ บริเวณในพื้นที่จัดงานด้านท้ายทางเข้าที่ 2 (Entry 2) เป็นตู้ห้องน้ำและรถห้องน้ำ โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด จะมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดทุกๆ 30 นาที
————————————————————————

[ห้องน้ำในเส้นทาง – On Course Toilet] 

จุดที่ 1 ลานมหาราช กิโลเมตรที่ 2
จุดที่ 2 วนอุทยานท้าวโกษา กิโลเมตรที่ 6
จุดที่ 3 ธนาคารปูบริเวณจุดกลับตัว กิโลเมตรที่ 10
จุดที่ 4 วัดเขากะโหลก กิโลเมตรที่ 15

โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด จะมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดทุกๆ 30 นาที
————————————————————————

[เวลาปล่อยตัว 26 มีค – Start Time]

 • วิ่งชายหาดระยะ 3 กม. ปล่อยตัวเวลา 17.00 น. เรียกเข้าบล็อคปล่อยตัว เวลา 16.30 น.

[เวลาปล่อยตัว 27 มีค – Start Time]

 • ระยะ 21.1 กม. ปล่อยตัวเวลา 04.30 น. เรียกเข้าบล็อคปล่อยตัว เวลา 03.30 น.
 • ระยะ 10 กม. ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. เรียกเข้าบล็อคปล่อยตัว เวลา 04.35 น.
 • ระยะ 5 กม. ปล่อยตัวเวลา 05.20 น. เรียกเข้าบล็อคปล่อยตัว 05.05 น.
 • Surfskate ระยะ 3 กม. ปล่อยตัวเวลา 08.30 น. เรียกเข้าบล็อคปล่อยตัว 08.20 น.

————————————————————————

[จุดเช็คพอยต์ในเส้นทาง – Timing Checkpoint] 

ระยะ 21.1 กม. มี 3 จุด ได้แก่ กิโลเมตรที่ 5,10 และ 15
ระยะ 10 กม. มี 1 จุด ที่กิโลเมตรที่ 5
ระยะ 5 กม. มี 1 จุดที่กิโลเมตรที่ 2.5
นักวิ่งแต่ละระยะต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพอยต์ของระบบจับเวลาให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นผลในระบบจับเวลาจะเป็น DNF (Did not finish)
การติดป้ายหมายเลขวิ่ง (BIB) ต้องติดไว้ที่หน้าออกให้เห็นชัดเจนตลอดเวลา ไม่พับหรือทำให้หักงอ อาจทำให้ไม่สามารถบันทึกผลเวลาได้

————————————————————————

[การตัดตัวในเส้นทาง – Cut Off Time] 

จุดที่ 1 กิโลเมตรที่ 10 เวลา 6.15 น.

จุดที่ 2 กิโลเมตรที่ 15 เวลา 7.00 น.
ที่เส้นชัย กิโลเมตรที่ 21.1 เวลา 8.00 น.
ผู้ที่มาไม่ทันเวลาตัดตัวในเส้นทางจะไม่อนุญาตให้วิ่งในเส้นทางการแข่งขันต่อจะต้องขึ้นรถ DNF ที่จัดเตรียมไว้เท่านั้นเพื่อมาส่งยังพื้นที่จัดงาน ท่านจะได้รับอาหารนักวิ่งแต่จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลและเสื้อฟินิชเชอร์