Sold

บัตรโดยสารรถทัวร์กรุงเทพฯ-แหลมเสด็จ

฿550.00

[การเดินทาง-รถทัวร์เที่ยวพิเศษ]
————————————————————

รถทัวร์เที่ยวเหมาพิเศษกรุงเทพ-แหลมเสด็จ เที่ยวไป-กลับให้บริการนักวิ่งที่จะมาร่วมแข่งขัน สามารถโดยสำรองที่นั่งล่วงหน้าในราคาตั๋วไป-กลับ 550 บาท
เที่ยวไป

วันเดินทาง: เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
เวลา: 8.00 น
จุดขึ้นรถ: สถานีขนส่งเอกมัย
ปลายทาง: สวนรุกขชาติ ชายหาดแหลมเสด็จ บริเวณหน้าศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
ประเภทรถ: รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1
เวลาการเดินทาง: 4 ชั่วโมง

**เที่ยวกลับ
วันเดินทาง: อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
เวลา: 13.00 น
จุดขึ้นรถ: สวนรุกขชาติ ชายหาดแหลมเสด็จ บริเวณหน้าศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
ปลายทาง: สถานีขนส่งเอกมัย กรุงเทพฯ

ประเภทรถ: รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1
เวลาการเดินทาง: 4 ชั่วโมง

>>เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-เนื่องจากเป็นรถทัวร์เที่ยวเหมาพิเศษจึงสำรองที่นั่งได้แบบเที่ยวไป-กลับ เท่านั้น ไม่สามารถสำรองที่นั่งขาไปหรือกลับขาเดียวได้
-หากมีการเปลี่ยนโอนชื่อผู้โดยสารโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเปลี่ยนชื่อ
-การสำรองที่นั่งเฉพาะนักวิ่งหรือผู้ติดตามที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจันทบุรีซีนิคมาราธอนเท่านั้น
-กรุณามาขึ้นรถตามเวลาที่กำหนด
-ให้บริการเดินรถโดยบริษัทรถโดยสารขนส่งเอกชน ผู้จัดการแข่งขันเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการรับจอง

Out of stock

SKU: csm-b18 Category:

Description

[การเดินทาง-รถทัวร์เที่ยวพิเศษ]
————————————————————

รถทัวร์เที่ยวเหมาพิเศษกรุงเทพ-แหลมเสด็จ เที่ยวไป-กลับให้บริการนักวิ่งที่จะมาร่วมแข่งขัน สามารถโดยสำรองที่นั่งล่วงหน้าในราคาตั๋วไป-กลับ 550 บาท
เที่ยวไป

วันเดินทาง: เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
เวลา: 8.00 น
จุดขึ้นรถ: สถานีขนส่งเอกมัย
ปลายทาง: สวนรุกขชาติ ชายหาดแหลมเสด็จ บริเวณหน้าศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
ประเภทรถ: รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1
เวลาการเดินทาง: 4 ชั่วโมง

**เที่ยวกลับ
วันเดินทาง: อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
เวลา: 13.00 น
จุดขึ้นรถ: สวนรุกขชาติ ชายหาดแหลมเสด็จ บริเวณหน้าศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
ปลายทาง: สถานีขนส่งเอกมัย กรุงเทพฯ

ประเภทรถ: รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1
เวลาการเดินทาง: 4 ชั่วโมง

>>เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-เนื่องจากเป็นรถทัวร์เที่ยวเหมาพิเศษจึงสำรองที่นั่งได้แบบเที่ยวไป-กลับ เท่านั้น ไม่สามารถสำรองที่นั่งขาไปหรือกลับขาเดียวได้
-หากมีการเปลี่ยนโอนชื่อผู้โดยสารโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเปลี่ยนชื่อ
-การสำรองที่นั่งเฉพาะนักวิ่งหรือผู้ติดตามที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจันทบุรีซีนิคมาราธอนเท่านั้น
-กรุณามาขึ้นรถตามเวลาที่กำหนด
-ให้บริการเดินรถโดยบริษัทรถโดยสารขนส่งเอกชน ผู้จัดการแข่งขันเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการรับจอง