Count Every Second Until The Event.

Scenic Marathon ?

พิชิตเส้นทางด้วยสองขา เก็บภาพประทับใจด้วยสองตา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติชายฝั่งทะเล เพื่อธรรมชาติและความงดงามที่ยั่งยืนกับโครงการ ``มาราธอนแห่งอ่าวคุ้งกระเบนพาหมูดุดคื่นถิ่น``

Race Info .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod. ipsum dolor Tur adipiscing elit, sed do eiusmod sed do eiusmod.
พลังของในการสร้างสรรค์การแข่งขันที่น่าประทับใจ

ความร่วมมือ .

จังหวัดจันทบุรี - องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน - องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด - เทศบาลตำบลสนามไชย - องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า - สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี - ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาวแหลมเสด็จ - ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
Left Parallax Background Element
Right Parallax Background Element
ประเภทแข่งขัน

Race Categories .

42.195K | 21.1K | 10.55K | 5K | 3.5K

MARATHON

42.195 Km
฿ 950
 • Race T-Shirt
 • Medal
 • Finisher T-Shirt with your name
 • Goddies Bag
 • E-Certificate

Half Marathon

21.1K
฿ 850
 • Race T-Shirt
 • Medal
 • Finisher T-Shirt with your name
 • Goddies Bag
 • E-Certificate

Minimarathon

10.55K
฿ 750
 • Race T-Shirt
 • Medal
 • Goddies Bag
 • E-Certificate

Micromarathon

5K
฿ 500
 • Race T-Shirt
 • Medal
 • Goddies Bag
 • E-Certificate
ติดตามข่าวสารการแข่งขัน

Sign Up To Our Newsletter .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor Tur adipiscing elit, sed do eiusmod sed