Image Alt

Chanthaburi Scenic Half Marathon 2022

Chanthaburi Scenic Half Marathon 2022

สถานที่ : จุดชมวิวหินโคร่ง ชายหาดคุ้งวิมาน ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

วันที่ :  29 พฤษภาคม 2565

เวลา : 5:00-9:00 น. 

ฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้พิชิตเนินนางพญา พบกับประสบการณ์การวิ่งแข่งขันทางถนนบนเส้นทางที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดของชายฝั่งทะเลตะวันออก “จันทบุรีซีนิคฮาล์ฟมาราธอน 2022” ในธีมงานอันสดใสของฤดูกาลแห่งมหานครผลไม้จังหวัดจันทบุรี

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน ณ จุดชมวิวหินโคร่ง ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
พิกัด GPS = 12.608160, 101.870207

สถานที่รับหมายเลขวิ่ง

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00-18:00 น. ณ จุดชมวิวหินโคร่ง ชายหาดคุ้งวิมาน

ขั้นตอนการรับหมายเลขวิ่ง

เพื่อเป็นการลดความหนาแน่นของผู้เข้ารับอุปกรณ์การวิ่งจึงให้มีการจองช่วงเวลาการรับอุปกรณ์ในขั้นตอนการสมัครเป็น 3 ช่วงระยะเวลาดังนี้
ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 12.01-15.00 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 15.01-18.00 น.

ผู้สมัครต้องมารับชุดอุปกรณ์ในช่วงเวลาที่ได้จองเวลาไว้เท่านั้น หากมารับในช่วงเวลานอกเหนือจากที่ลงทะเบียนไว้จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 300 บาท โปรดให้ความร่วมมือกับมาตรการที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนการรับชุดอุปกรณ์
1. ตรวจสอบเลขที่การสมัคร

  • จากอีเมล์ยืนยันการสมัครและชำระเงิน หรือ
  • จากรายชื่อ http://race.thai.run

2. แจ้งหมายเลขการสมัครและชื่อผู้สมัคร พร้อมแสดงหลักฐานแสดงตัวตน

  1. รับด้วยตนเอง แสดงหลักฐานแสดงตัวตน ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต
  2. รับแทน แสดงหลักฐานแสดงตัวตนของผู้สมัครพร้อมเซ็นมอบอำนาจการรับแทน

3. รับหมายเลขวิ่งและเสื้อวิ่งตามขนาดเสื้อที่ระบุในขั้นตอนการสมัคร พร้อมเซ็นรับ

4. ตรวจสอบความถูกต้อง

  • ตรวจสอบชื่อ ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ
  • ตรวจสอบการทำงานของชิพจับเวลาสำหรับระยะ  21 กม. และ 10 กม.

จุดจอดรถยนต์และเส้นทางเดินรถรับ-ส่ง (สำหรับนักวิ่งเท่านั้น)
———————————————-

[จุดจอดรถยนต์]
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
P 1 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง ปิดลานจอดรถเวลา 04.50 น. https://goo.gl/maps/b9pWtDwKNToQhpbi6
P 2 เทศบาลตำบลสนามไชย ปิดลานจอดรถ เวลา 05.40 น. https://goo.gl/maps/V1AkyjrM8caWdX217
P 3 หมวดทางหลวงเฉลิมบูรพาชลทิต ปิดลานจอดรถ เวลา 05.40 น. https://goo.gl/maps/CyscGRi8rAKBWRqy8

ข้อแนะนำการจอดรถ
1. นักวิ่งระยะ 21.1 กม. ให้จอดรถ ณ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง
2.ไม่อนุญาตให้จอดรถบนไหล่ทางตลอดเส้นทางการแข่งขันนะคะ
3. จอดอย่างเป็นระเบียบและปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ
4. ไม่จอดรถขวางทางเข้าออกหรือทางสัญจรของรถ
5. เนื่องจากมีนักวิ่งเข้าร่วมงานจำนวนมาก โปรดเผื่อเวลาการเดินทาง การจอดรถและการเข้ามายังจุดปล่อยตัวไว้ด้วยอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที

[จุดขึ้นรถรับ-ส่ง]
บริการรถรับ-ส่ง แบ่งเป็น 3 เส้นทาง และมีจุดขึ้นรถดังนี้
1.เส้นสีชมพู หาดเจ้าหลาว-หาดคุ้งวิมาน ระยะทาง 15 กม. ใช้เวลา 25 นาที
เริ่มต้นหาด เจ้าหลาว
จุดขึ้นรถ
จุดที่ 1. โรงแรมนิวทราเวล บีช รีสอร์ท
จุดที่ 2. โรงแรมแซนด์ ดูนส์ บีช รีสอร์ท
จุดที่ 3. บ้านอิ่มสุข
จุดที่ 4. เจ้าหลาวทอแสงบีช

2.เส้นสีฟ้า หาดแหลมเสด็จ-หาดคุ้งวิมาน ระยะทาง 13 กม. ใช้เวลา 20 นาที
เริ่มต้นแหลมเสด็จ
จุดขึ้นรถ
จุดที่ 5. วงเวียนพะยูนเล่นน้ำ
จุดที่ 6. เมโทร แซนด์ แอนด์ซี รีสอร์ท
จุดที่ 7. โรงแรมมัลดีฟท์ บีช รีสอร์ท

3.เส้นสีเหลือง จุดจอดรถยนต์เทศบาลสนามไชย ระยะทาง 2.5 กม. ใช้เวลา 5 นาที

เวลาเดินรถรับ-ส่ง
เที่ยวไป เวลา 03.00-05.15 น.
เที่ยวกลับ เวลา 07.00-10.00 น. ขึ้นรถได้ที่สี่แยกคุ้งวิมาน

ข้อแนะนำการขึ้นรถรับส่ง
1.โปรดขึ้นรถรับ-ส่งตามจุดขึ้นรถที่ระบุไว้
2.สงวนสิทธิ์เฉพาะนักวิ่งเท่านั้น โปรดติดหมายเลขวิ่ง (BIB) ให้เห็นชัดเจน
3.สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนขึ้นรถทุกครั้ง
4.รถรับ-ส่งจอดส่งนักวิ่งที่สี่แยกคุ้งวิมาน นักวิ่งสามารถเดินมายังจุด ปล่อยตัว อีกระยะทาง 300 เมตร

จุดจอดรถยนต์/รถรับ-ส่ง