Scenic Marathon – Run on Good View Road.

PHONE:          66 61010-4665

E-MAIL:           info@raceup.co.th

ADDRESS:      Bangkok, Thailand

FAQ

สมัครแล้วเปลี่ยนระยะได้หรือไม่

เมื่อส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและชำระเงินแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนประเภทการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ

ขั้นตอนการสมัครทำอย่างไร?

 

การสมัครแทนผู้อื่น/สมัครเป็นกลุ่ม

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมท่านสามารถเลือกสมัครแบบกลุ่มได้ในกรณีต้องการลงทะเบียนสมัครครั้งละมากกว่า 1 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน โปรดกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วน

ชำระเงินอย่างไร?

การชำระเงินค่าสมัครร่วมการแข่งขั้น
1.การชำระโดย Line Pay
2.ชำระด้วยบัตรเครดิต ด้วยบริการของ mPay
โดยเมื่อเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต โปรดกรอกข้อมูลบัตรของท่านให้ถูกต้อง
2.1 mPay Wallet
2.2 บริการชำระเงินพันธมิตร
2.3 ช่องทางธนาคาร เลือกชำระด้วยเงินสดผ่านตู้ ATM
2.4 บัตรเครดิต (Visa/Master/JCB)

เมื่อการชำระเงินเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันให้ท่านใช้เป็นหลักฐานการสมัครต่อไป
หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามได้ที่อีเมล์ info@chekrace.com หรือ Line ID: @chekrace

 

สามารถตรวจสอบวิธีการใช้งานได้ที่่ http://www.ais.co.th/mpay/online.html

สามารถดูการใช้งาน LINE Pay ได้ที่ https://line.me/th/pay/howto

บริการจัดส่งป้ายหมายเลขและเสื้อแข่งขัน

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิ่ง เรามีบริการเสริมสำหรับจัดส่งหมายเลขและเสื้อที่ระลึกและชุดอุปกรณ์ (Race Pack) โดยมีค่าใช้จ่ายกรณีสมัคร 1 ท่าน 80 บาท และกรณีสมัครแบบกลุ่มครั้งละ 150 บาท โดยจะจัดส่งทางขนส่งเอกชนขอให้กรอกที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วน

บริการเสริมในการจัดส่งหมายเลขและเสื้อที่ระลึกโปรดเลือกในขั้นตอนการสมัครเท่านั้น จะเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

กรณีจัดส่งและไม่มีผู้รับและส่งกลับมายังผู้ส่ง นักวิ่งจะขอรับหมายเลขและเสื้อที่ระลึกได้ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-18.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนด

ต้องการให้จัดส่ง Race Pack แต่ไม่ได้เลือกจัดส่งไว้ แก้ไขได้หรือไม่?

-บริการจัดส่ง Race Pack เป็นบริการเสริมที่เมื่อลงทะเบียนสมัครและชำระเงินแล้วจะไม่สามารถแก้ไขเพิ่มบริการนี้ได้ สามารถรับชุด Race Pack ได้ตามวันและเวลาที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนด
-กรณีลงทะเบียนสมัครและยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมล์ info@chekrace.com หรือ Line ID: @chekrace เพื่อขอยกเลิกรายการสมัครและทำการสมัครเข้ามาใหม่

วัน เวลา สถานที่ในการรับหมายเลขวิ่ง (BIB)
12 มิถุนายน 2564
รับ Race Pack สำหรับการแข่งขัน
สถานที่: ลานจุดชมวิวหินโคร่ง เทศบาลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
เวลา: ตั้งแต่เวลา 10:00-18:00 น. ตามรอบที่ได้ลงทะเบียนเลือกไว้ในขั้นตอนการสมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัครอย่างไร
1. Login เข้าบัญชี thai.run
2. ไปที่ My Races
3. ตรวจสอบสถานะ ชำระแล้ว/ค้างชำระ
หากชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ใบยืนยันการสมัครได้
หากยังไม่ได้ชำระจะมีลิงค์สำหรับชำระเงิน โปรดชำระเงินให้เรียบร้อย